Politică de confidențialitate

Politica privind prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal pe website-ul  tunaricaseconcept.ro

 • INFORMAȚII GENERALE

În desfășurarea activității sale, TUNARI CASE CONCEPT SRL, cu sediul în Sat Tunari, Comuna Tunari, Strada 1 Decembrie, Nr. 144-148, Lot 1, parter, Judet Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de  pe langa Tribunalul Ilfov sub nr. J23/6274/2017, cod unic de înregistrare 38623715 (denumită în contunuare „Societatea”), prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal atunci cand accesati site-ul tunaricaseconcept.ro  („Website-ul”).

Societatea asigura, in permanenta, respectarea tuturor principiilor si a legislatiei privind protectia datelor cu carcater personal, in ceea ce priveste prelucrarea, colectarea, procesarea, stocarea si transferul datelor cu  caracter  personal,  astfel  cum  acestea  sunt  reglementate  prin  legislatia  in  vigoare,  precum si  prin predeverile   Regulamentul  (UE)  2016/679  privind  protectia  persoanelor  fizice   in  ceea  ce   priveste prelucarea datelor cu carcater personal si privind libera circulatie a acestor date („GDPR”).

Definiții

Următoarele definiții ale termenilor utilizați în acest document sunt extrase din articolul 4 al GDPR :

  Date  cu  caracter  personal: înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

  Prelucrarea: înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

 • DATE PERSONALE COLECTATE
 1. În momentul completării formularului de contract disponibil: nume, prenume, adresa de e-mail;
 2. Când postați informații pe o secțiune de discuții sau comenți în mod public pe website-ul Societății, informațiile pe care le puteți posta și numele dvs. de utilizator sunt accesibile publicului. Aceste informații pot fi vizualizate online și colectate de către alte persoane. Nu suntem responsabili pentru felul în care aceste persoane utilizează aceste informații. Nu suntem responsabili pentru confidențialitatea oricăror informații identificabile pe care le postați în comunitatea noastră online sau în alte pagini publice ale website-ului.

Nu vom colecta categorii speciale de date – cum ar fi informații despre rasă, opiniile politice, religia, sănătatea sau orientarea sexuală.

 • SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 • oferirea de răspunsuri în cazul completării formularului de contact;
 • trimiterea de mesaje cu privire la produse si servicii sau orice alte actiuni de marketing desfasurate in viitor de catre Societate;
 • pentru a răspunde la întrebările dvs. și pentru a rezolva reclamațiile semnalate;
 • pentru a respecta legislația în vigoare și reglementările aplicabile.
 • VOLUMUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE

Societatea va folosi datele dvs. personale numai în cazul în care avem un temei legal pentru a face acest lucru și dacă este necesar pentru desfășurarea corespondenței purtate cu dvs. sau transmiterea de oferte sau informații cu privire la produsele și serviciile pe care le oferim, precum și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale. Nu prelucrăm date în scopuri incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dvs.

 • SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL FURNIZATE

Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate pentru a vă proteja datele personale împotriva procesării neautorizate și împotriva pierderii, deteriorării sau distrugerii accidentale.

Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja datele cu caracter personal odată ajunse la noi, nu putem garanta securitatea datelor personale trimise pe website-ul nostru în timp ce se află în curs de procesare sau încărcare și, astfel, le furnizați pe propriul dvs. risc.

Societatea nu își asuma nici un fel de responsabilitate pentru situatiile in care alegeți publicarea adresei sau a oricărei alte date personale, din proprie initiativa, într-un mesaj public pe website.

 • DIVULGAREA CĂTRE TERȚI

Nu vom dezvălui fără autorizare nici o informație referitoare la datele cu caracter personal furnizate, cu excepția cazului în care există o obligație legală în acest sens.

 • DREPTURILE PERSOANELOR FIZICE

Conform prevederilor legale in vigoare, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de a fi informat cu privire la modul și motivul utilizării datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a solicita copii ale datelor personale pe care le deține o entitate (inclusiv informațiile conținute în e-mailuri, mesaje instantanee,note etc.);
 • Dreptul de a solicita corectarea oricăror inexactități în datele lor personale;
 • Dreptul de  a ordona ștergerea datelor personale (inclusiv ștergerea definitivă din sistemele Societății și din orice sisteme ale unui furnizor de outsourcing la care Societatea a permis accesul);
 • Dreptul de a solicita Societatii încetarea prelucrării datelor personale;
 • Dreptul de a se opune utilizării datelor lor personale în scopuri de comercializare directă;
 • Dreptul a își retrage consimțământul atunci când acesta a fost acordat în scopul unei prelucrări;
 • Dreptul a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, dacă se consideră necesar.

În  cazul  în  care Societatea primește o cerere de la dvs. în exercitarea oricăror dintre drepturile menționate mai sus, vom răspunde cererii în termen de 30 de zile, cu posibilitatea extinderii acestui termen, numai după informarea persoanei vizate și  cu condiția existenței unui  motiv întemeiat care să justifice imposibilitatea formulării unui răspuns în termenul de 30 de zile.

 • PERIOADA DE PĂSTRARE ȘI STOCAREA DATELOR

Revizuim periodic datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate sau îndeplinirii obligațiilor legale de către Societate. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.

Nu stocăm informaţii şi nu accesăm informaţia stocată în echipamentul dvs terminal (computer, telefon, tabletă etc.) decât cu acordul dvs prealabil sau atunci când aceste operaţiuni sunt realizate exclusiv în scopul efectuării transmisiei unei comunicări printr-o reţea de comunicaţii electronice, ori sunt strict necesare în vederea furnizării unui serviciu al Societăţii solicitat în mod expres de către dvs.

Dacă decidem să ne efectuăm schimbări cu privire la politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal, iar permisiunea dvs. este necesară în vederea efectuării prelucrării datelor, vom solicita permisiunea dvs. sau vă vom oferi posibilitatea de a renunța la orice utilizare nouă a datelor dvs.